Tuesday, 24 May 2011

YouTube: One News: L-omosesswalita' hija marda ?


Il-psikologu Bernard Caruana jishaq li l-omosesswalita' mhijiex marda u ghaldaqstant ma tigix ikkurata.Huwa kien qed jitkellem waqt diskussjoni organizzata minn LGBT Labour li trattat l-omofobija u l-effetti li din iggib maghha.

No comments:

Post a Comment