Tuesday, 15 April 2014

Parliament: Civil Unions Bill & Amendment to the Constitution [Final Votes]

14.04.2014, Parliamentary Sitting 141, 12th Legislature

[Excerpt of the Audio Recording] [Complete Audio Recording].

Parliament voted for the introduction of Civil Unions in Malta
Bill [20/2014] - 37 votes in favour, 30 absentions, 0 votes against
http://www.parlament.mt/sittingdetails?sid=4650&legcat=13&forcat=12

Parliament voted for Constitutional Amendment [Sexual Orientation] in Malta
Bill [18/2014] - 67 votes in favour, 0 abstentions

---
ORDNIJIET TAL-ĠURNATA

Abbozz ta’ Liġi dwar l-Unjonijiet Ċivili – Abbozz Nru 20 – Tielet Qari – Ministru għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili.

Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta’ Malta – Abbozz Nru 18 – Tielet Qari – Onor. Claudette Buttigieg.

No comments:

Post a Comment