Sunday, 29 May 2011

Malta Right Now: Joanne Cassar ma tingħatax id-dritt li tiżżewweġ

http://www.maltarightnow.com/?module=news&at=Joanne+Cassar+ma+ting%26%23295%3Batax+id%2Ddritt+li+ti%26%23380%3B%26%23380%3Bewwe%26%23289%3B&t=a&aid=99828404&cid=39

23 ta' Mejju, 2011 13:11 CET minn Ray ABDILLA

Joanne Cassar ma ngħatatx id-dritt li tiżżewweġ wara li l-Qorti Kostituzzjonali qalet li taqbel li ma jinħarġux it-tnidijiet taż-żwieġ fil-konfront tagħha u talbet lill-Parlament li b'xi mod jilleġiżżla biex tali żwieġ ikun jista' jiġi fis-seħħ. Madankollu l-istess Qorti ma taqbilx li Cassar ma tingħatax l-għarfien bħala mara.

Il-każ imur lura għal Settembru tal-2006 wara li Joanne Cassar, li għamlet operazzjoni biex issir mara kienet għamlet talba flimkien mas-sieħeb tagħha biex jinħarġu t-tnidijiet biex iż-żwieġ ikun jista' jseħħ. Min-naħa tiegħu, id-Direttur tar-Reġistru Pubbliku kien ċaħad li dan isir.

Wara din iċ-ċaħda Joanne Cassar permezz tal-Avukati tagħha Jose Herrera u David Camilleri qalu li se jmorru bil-każ Strasbourg biex jiftħu kawża għad-danni morali. Fi Frar, tal-2007 Joanne Cassar kienet rebħet battalja legali fil-Qorti Ċivili, bl-istess Qorti tordna lir-Reġistratur Pubbliku biex joħroġ it-tnidijiet għaż-żwieġ, madankollu din id-deċijoni kienet revokata wara appell li kien sar mill-istess Direttur u l-Avukat Ġenerali.

Il-Qorti tal-Appell kienet iddeċidiet li Cassar qatt ma tista' tiġi dikjararata bħala mara u dan skond l-Att Dwar iż-Żwieġ, u li l-bidla fiċ-ċertifikat taż-żwieġ, fejn kien hemm bidla fl-isem saret biex jipproteġi d-dritt ta' privatezza u l-mistħija tagħha.

Joanne Cassar bdiet proċeduri fil-Prim Awla tal-Qorti Ċivili, fil-vesti tagħha bħal Qorti Kostituzzjonali, iżda tilfet il-każ minkejja li din il-Qorti qablet ma' ħafna mill-interpretazzjonijiet tagħha. Madankollu tilfet il-kawża peress li l-istat Malti ma jagħrafx lit-transesswali. Il-Qorti Kostituzzjonali preseduta mill-Imħallfin Geoffrey Valenzia, Giannino Caruana Demajo u Tonio Mallia qalet li r-rimedju huwa li l-Parlament jilleġiżla u minkejja li l-Qorti taqbel li kulħadd għandu dritt li jiżżewweġ u li jkun hemm ndil fil-karta tal-identita.

Cassar kienet fetħet kawża li biha rebħet id-dritt biex kemm fuq il-karta tal-identita' kif ukoll fiċ-ċertifikat tat-twelid sar it-tibdil neċessarju li jirrifletti l-partikolaritajiet dwar is-sess ġdid tagħha u anke l-isem li ħadet bħala mara. Ingħad ukoll li l-liġi Malija ma tipproddiex għal ċirkostanzi li tinsab fihom Joanne Cassar.

1 comment:

  1. With the rapid advances in knowledge, several techniques were used to create the vagina; however, Dr. Juta”s technique is one of a kind, “The Scarless Sexchange” wherein there will be no visible scar on the labia majora after the operation. Certainly, he is the only doctor performing a high quality SRS “Scarless Sex change” in Thailand today. With Dr. Juta, you can achieve a successful outcome both in appearance and function, and there are far lesser incidents of complications. The goal of Doctor Juta is to create female sexual organs that look as natural as possible and that allow as much sexual arousal as possible.
    http://scarlesssrsthailand.blogspot.com/

    ReplyDelete