Monday, 28 June 2010

ADZ: Unity in Diversity?

Press Release; 28.6.10; Robert Callus; ADZ PRO; Contact NO: 79307622

EN

Alternattiva Demokratika Zaghzagh has always welcomed inter-faith dialogue and appreciates the fact that thanks to our religious authorities Malta has never seen any friction on the basis of faith.

However, being united for the common good was definitely not the case where Catholic and Muslim authorities spoke together against same-sex marriages, giving the impression that homosexuals are some kind of threat to society and the family institution. While it is understandable that same-sex marriages will not be acceptable in a faith marriage, it is unfair to say the least, to deny the basic civil rights to a couple in love with each other because of religious dogma. Family life is not exclusive to heterosexual couples, and this is clearly reflected in the diverse family forms that exist in Malta. Opening marriage legislation to same-sex couples will be granting lesbian and gay individuals equal rights, which is a basic human right, and the protection that heterosexual married couples enjoy.

MT

Alternattiva Demokratika Zaghzagh dejjem laqgħet djalogu bejn religjonijiet differenti u tapprezza l-fatt f'pajjzna qatt ma rajna tensjonijiet religjuzi, grazzi għall-awtoritajiet reliġjużi Maltin.

Iżda meta l-kapijiet tal-kommunita Kattolika u dik Musulmana inqagħdu u tkellmu kontra ż-żwiġijiet bejn koppji tal-istess sess taw l-impressjoni li l-omosesswali huma xi tgheddida ghas-socjeta u l-instituzzjoni tal-familja. Filwaqt li nifhmu li zwieg bejn koppja ta' l-istess sess mhux aċċettabli bħala żwieġ ta' fidi, nħossu li hu inġust li ċċaħħad dritt ċivili lil koppja li tinħabb ħabba xi domma reliġjuża partikolari. Il-familja mhix esklużiva għall-koppji eterosesswali u din hi riflessa fid-diversi forom ta' familja li jeżistu f'Malta. Il-ftuħ tal-leġislazzjoni taż-żwieġ għal koppji ta' l-istess sess tkun qegħda tirrikonoxxi d-drittijiet civili ta' individwi omosesswali, ttihom wieħed mid-drittijiet umani bażiċi u l-protezzjoni li jgawdu koppji eterosesswali.

No comments:

Post a Comment