Thursday, 23 December 2010

MGRM: Another Parliamentary Question receives unsatisfactory answer

http://www.maltagayrights.net/PQ_Nov2010
Thu, 11/11/2010 - 11:16 — Yao

Following a recent Parliamentary Question asked by Opposition MP Evarist Bartolo (read about it here), another PQ about freedom of movement of LGBT people was asked in Parliament last week. Again, a dismissive and unsatisfactory reply was received.

MP Bartolo asked how Malta was implementing EU Directive 2004/38/KE with regard to freedom of movement for LGBT couples if the couple was married, in a civil partnership or if the couple was cohabiting but not legally married or in a civil partnership.

The Minister replied that Malta does not limit EU citizens' movement in and out of Malta because of their sexual orientation but did not recognise marriage equality for same-sex couples.

The question therefore remained unanswered.

The full version of the Parliamentary Question is reproduced, in Maltese, below:


Legislatura XI Kategorija ORAL Mistoqsija Numru: 19847 Data: 04/10/2010
Seduta: 267 - 26/10/2010 06:00 PM
Titlu: moviment hieles ta’ persuni fl-Unjoni Ewropea - koppji gay u lezbjani

L-Onorevoli EVARIST BARTOLO staqsa lill-Onorevoli AUSTIN GATT (Ministru ghall-Infrastruttura, Trasport u Komunikazzjoni):

Jista’ l-Ministru jghid kif Malta qieghda timplementa d-Direttiva 2004/38/KE dwar il-moviment hieles ta’ persuni fl-Unjoni Ewropea fir-rigward ta’ koppji gay u lezbjani fil-kazijiet li gejjin:

(a) il-koppja tkun mizzewga;
(b) il-koppja tkun registrata civilment (registered partnership); u
(c) il-koppja tkun tikkoabita imma ma tkunx mizzewga jew registrata civilment?

Jista’ l-Ministru jghid ukoll kemm-il talba kienet sommessa ghall-moviment ta’ dawn il-koppji lejn Malta matul l-2009 u 2010 u jindika kemm-il talba minnhom kienet milqugha/michuda?

Twegiba:
Ninsab infurmat li Malta ma timponix limitazzjonijiet fuq il-moviment hieles tal-persuni membri tal-Unjoni Ewropea skont l-orjentazzjoni sesswali taghhom, biss ma tirrikonoxxix zwigijiet bejn persuni ta' l-istess sess.

No comments:

Post a Comment