Monday, 20 December 2010

L-Orizzont: L-MGRM fl-okażjoni tal-Jum Dinji għad-Drittijiet tal-Bniedem: Tipproponi liġi dwar l-Identità tal-Ġeneru

http://www.l-orizzont.com/news.asp?newsitemid=68321
3.12.2010

Fl-okkażjoni tal-Jum Dinji għad-Drittijiet tal-Bniedem, li se jkun iċċelebrat nhar il-Ġimgħa, 10 ta' Diċembru, il-Malta Gay Rights Movement (MGRM) se jniedi proposta ta' Liġi dwar l-Identità tal-Ġeneru għal Malta.

L-għan ta' din il-liġi huwa dak li toffri protezzjoni legali komprensiva fir-rigward ta' persuni trans. It-tama hi li din tkompli tibni fuq il-progress li sar f'dawn l-aħħar snin.

Il-MGRM qal dan waqt li esprima sodisfazzjon għas-sentenza mogħtija mill-Qorti Kostituzjonali fit-30 ta' Novembru, fil-każ ta' Joanne Cassar (ritratt) kontra d-Direttur tar-Reġistru Pubbliku, fejn id-dritt għaż-żwieġ għal persuni transesswali gie rikonoxxut.

L-MGRM innota wkoll li s-sentenza tagħ­mel referenzi estensivi għas-sentenzi tal-Qorti Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem (QEDB) fuq il-kwistjoni u l-mod ta' kif is-sentenzi evolvew tul iz-zmien.

Il-Qorti Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem tgħid biċ-ċar li fatturi bijoloġiċi mhumiex l-uniċi kriterji li, skont il-ħsieb u l-prattika attwali, wieħed għandu jiddetermina is-sess ta' persuna imma li fatturi psikoloġiċi wkoll għandhom jingħataw importanza. Barra minn hekk il-Qorti Ewropeja sostniet ukoll li l-marġini li l-liġi għandha tagħti lill-Istat mhuwiex daqshekk wiesgħa li jippermetti li jiċħad dritt fundamentali bħalma huwa d-dritt ta' persuna li tiżżewweġ persuna oħra tas-sess oppost tagħ­ha.

Filwaqt li din is-sentenza tikkostitwixxi pass 'il quddiem għal persuni trans li għaddew mit-transizzjoni kirurġika għad hemm ħafna x'isir biex id-drittijiet ta' persuni trans jiġu rrispettati bis-sħiħ.

L-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewro­pea fir-rapport ta' din is-sena dwar l-Omofobija, it-Transfobija u d-Diskriminazzjoni fuq Bażi ta' Orjentazz­joni Sesswali u Identità tal-Ġeneru ssejjaħ lill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea biex "jabolixxu d-divorzju u l-kirurġija ġenitali bħala kundizzjonijiet re­kwiżiti biex issir bidla fl-annotazzjoni tas-sess jew tibdil fl-isem fuq dokumenti uffiċċjali."


No comments:

Post a Comment