Tuesday, 31 January 2012

MOVE: Kundanna ‘l-attakk homofobiku

23.1.2012

L-ghaqda studenteska MOVE – Progressive Students tikkundanna bla riservi l-attakk dispreggjattiv u homofobiku li sehh fuq tfajla ta’ 16 –il sena. Dawn l-atti ta’ hate crime juru bic-car il-bzonn sabiex kazijiet simili jittiehdu aktar bis-serjeta u ssir gustizzja mal-vittmi. MOVE tappella wkoll sabiex tittiehed kull mizura possibli sabiex ma jibqawx isehhu kazijiet bhal dawn. Nappellaw ghal ambjent fejn kull persuna thossha sikura, irrispettivament mill-orjentazzjoni sesswali taghha.

MOVE – Progressive Students
info@move.com.mt
www.move.org.mt

No comments:

Post a Comment