Friday, 17 July 2009

Żminijietna: Żminijietna supports LGBT Pride March «English / Malti»

Żminijietna Voice of the Left
Press Release 17/07/09

Żminijietna Voice of the Left is supporting the LGBT Pride March on Saturday 18th July in Valletta.

Żminijietna said: 'Gays should not be discriminted against because of their sexual orientation. In this regard we believe that apart from prohibiting discrimination in employment, Malta's social policy should also be inclusive in areas such as family policy, where same-sex persons should be allowed to form civil partnerships which are not discriminated against in social protection'.

'The EU anti-discrimination directive should also be adopted and implemented. Malta's Government should not keep opposing inclusive policies due to its conservativism'.
---

Żminijietna tappoġġja ‘LGBT Pride March'

Żminijietna Leħen ix-Xellug qed tappoġġja LGBT Pride March' li ser tittellgħa għada s-Sibt 18 ta’ Lulju ġewwa l-Belt Valletta.

Żminijietna qalet li Persuni Gay ma’ għandhomx jiġu ddiskriminati minħabba l-orjentazzjoni sesswali tagħhom. F’dan ir-rigward aħna nemmnu li apparti li għanda tiġi pprojbita d-diskriminazzjoni fuq il-postijiet tax-xogħol, il-politika soċjali f’Malta għanda tkun waħda inklussiva f’diversi oqsma tal-politika tal-familja, fejn persuni ta’ l-istess sess għandhom jitħallew jiffurmaw koppja ċivili fejn dawn ma’ jkunux suġġett għal diskriminazzjoni għall-protezzjoni soċjali.²

Id-direttiva ta’ EU dwar anti diskriminazzjoni għanda tiġi adottata u implimentata. Il-Gvern Malti ma’ għandux jibqa’ jopponi direttivi favor l-inklużjoni soċjali minħabba l-linja konservattiva li jħaddan.

---
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street , Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com www.zminijietna.org Tel. / Fax: +00356 21223537

David Pisani; Public Relations Officer; Mob 79536914

No comments:

Post a Comment