Monday, 3 May 2010

Miss trans Queen Malta 2010

3.5.10

Maya Bouvett ta' 18 il-sena minn Bormla hija ir-rebbieha ta' L-ewwel edizzjoni Miss Trans Queen malta 2010, konkors li gie organizzat mil-kumpanija Gaffiero Productions.

Il-konkors hadu sehem fih ghaxar kontestanti kollha trans , li ghalihom dan kien konkors li taghhom opportunita kbira li juru iktar it-talenti taghhom lil-publiku u lil-media .

Qabel il-konkors finali li sar gewwa tattingers Rabat il-kontestanti kellhom diversi intervisti, laqghat , provi, parties u anka talent Show minnhom stess.

Fis-serata finali il-Mudelli libsu kustumi Maltin bil-kuluri ahmar u abjad, ilbies iswed bil-gold kif ukoll ilbies eleganti li verament kienu ilbies li ftit naraw bhalu fuq catwalk.

Maya giet inkurunata bhala Miss Trans Queen 2010 ,Shania minn haz-Zabbar giet il-tieni post. Soraya minn M'scala u Celine minn St thomas Bay gew fit-tielet post filwaqt li kelly mill-belt Valletta spiccat fir-raba post. Kien hemm diversi titli ohra waqt din is-serata.

Ivan Gaffiero organizzatur ta' dan il-konkors qal li ghalih kienet sfida kbira li jorganizza konkors ghal dawn il-persuni, li sab hafna min jaqtalu qalbu, pero issa li sar dan il-konkors jinsab kuntent hafna u ga beda jahdem ghal konkorsi ohra simili.

No comments:

Post a Comment