Sunday, 23 May 2010

L-Orizzont: Stħarriġ fost 11-il pajjiż Ewropew juri li studenti Maltin l-iżjed konxji tal-bullying: PJAGA NAZZJONALI

http://www.l-orizzont.com/news.asp?newsitemid=62882
19.5.10 minn Charmaine Craus

Minn fost 11-il pajjiż Ewropew li ħadu sehem fi stħarriġ, huma l-istudenti Maltin l-iżjed li jaħsbu li fl-iskejjel teżisti problema kbira ta’ ‘bullying’ fost l-istudenti.

Fi stħarriġ li sar mill-British Council, mifrux fuq medda ta’ tliet snin, jirriżulta li 62 fil-mija tal-istudenti Maltin jikkunsidraw li l-‘bullying’ hija problema kbira hawn Malta.Bi 48 fil-mija tal-istudenti, imbagħad kien hemm il-Portugall u Wales, bħala dawk li wkoll iħossu li hemm problema ta’ ‘bullying’ fl-iskejjel, bl-inqas problema, skont l-istudenti stess, tinħass fost l-Ispanjoli.

Minn dan l-istħarriġ irriżulta li 46 fil-mija tal-istudenti jaħsbu li hija l-orjentazzjoni sesswali l-akbar problema li twassal għal ‘bullying’ fl-iskejjel. It-tieni l-akbar problema mbagħad hija l-apparenza fiżika bi 42 fil-mija u d-diżabilità b’35 fil-mija.

Il-pajjiżi l-oħrajn li ħadu sehem fl-istħarriġ huma l-Italja, l-Olanda, il-Belġju, l-Ingilterra, l-Iskozja, il-Greċja u l-Ġermanja. Dan l-istħarriġ sar f’iżjed minn 50 skola mifruxin f’dawn il-pajjiżi, bis-sehem ta’ iżjed minn 4,200 student, fid-dawl tal-fatt li hekk kif il-popolazzjoni ta’ tfal ta’ immigranti qiegħda dej­jem tiżdied, l-iskejjel qegħdin, kulma jmur, jiffaċċjaw problemi akbar.

Mistoqsijin jekk qattx kellhom esperjenza ta’ ‘bullying’ fl-iskola, kienu 17 fil-mija tal-istudenti Maltin li wieġbu li għad­dew minn din l-esperjenza. Dan kien l-ogħla persentaġġ fost l-istudenti ta’ pajjiżi oħrajn. Imbagħad kien hemm 14 fil-mija tal-istudenti Ingliżi u 12 fil-mija tal-istudenti ta’ Wales.

Il-persentaġġ ta’ studenti Mal­tin, dak ta’ 28 fil-mija, kien l-ogħla wieħed meta ġew mistoq­sijin jekk f’dawn l-aħħar tliet xhur, għaddewx minn esper­jenzi ta’ ‘bullying’ minħabba l-kulur tal-ġilda, reliġjon, l-istil ta’ ħwejjeġ li jilbsu, orjentazzjoni sesswali, reliġjon u razza fost oħrajn.

Dwar l-esperjenza tagħhom matul il-ħin tal-iskola, kienu biss 11% tal-istudenti Maltin li wieġbu li jħossuhom taħt pressjoni.

Madankollu, kienu 65% li qalu li għalihom huwa importanti ħafna li jmorru taj­jeb fl-iskola. Kienu l-istudenti Taljani, bi 24% l-aktar li jħossuhom taħt pressjoni waqt il-ħin tal-iskola, filwaqt li l-inqas stressjati huma l-istudenti Griegi bi 3%.

Kienu biss 18% tal-Maltin, l-inqas persentaġġ fost l-istudenti tal-pajjiżi kollha li ħadu sehem, li qalu li l-iskola jinsabu kuntenti. L-aktar studenti kuntenti huma l-Griegi bi 48% jwieġbu hekk. Fuq l-istess argument, kienu 17% tal-istudenti Maltin, l-ogħla per­sentaġġ fost l-istudenti koll­­ha li wieġbu li mhumiex kuntenti l-iskola. Imbgħad hemm l-istudenti ta’ Wales, b’6%.

Il-Maltin kellhom ukoll l-ogħla persentaġġ, dak ta’ 39%, meta wieġbu li la huma kuntenti u lanqas huma mdej­qin l-iskola.

No comments:

Post a Comment