Wednesday, 12 January 2011

NCPE: Call for Papers on ‘Multiple Discrimination’

National Commission for the Promotion of Equality (NCPE)
Gattard House, National Road, Blata l-Bajda, HMR 9010
Tel:+356 25903859; Fax: +356 25903851

Maria Theresa Portelli, PR & Communications Officer

The National Commission for the Promotion of Equality (NCPE) is launching a Call for Papers to be presented during a symposium on 'Multiple Discrimination'. Attached please find a Press Release in Maltese and English outlining the details of this Call for Papers.

- ENGLISH -

NCPE launches a Call for Papers for a Symposium on Multiple Discrimination

The National Commission for the Promotion of Equality (NCPE) is launching a Call for Papers to be presented during a symposium on ‘Multiple Discrimination’. This symposium, to be held next June, is open to all professionals and academics working in the field of equality. The event is part of a project entitled VS/2010/0569 – Think Equal, co-financed by PROGRESS 2007-2013.

Measures to address and redress situations of multiple discrimination have not necessarily developed to an extent that provides adequate and effective protection to victims. The Symposium on Multiple Discrimination aims at providing a forum for debate whereby participants are addressed by professionals and academics in the field with the aim of spurring on development of thought in this regard. It is also expected that the event will bring participants from different countries in contact with others who work and practice in the field of equality thereby enhancing networks in the field.

Professionals and academics interested in submitting a paper for this symposium can choose from various subjects related to multiple discrimination, including its definition, identification, manifestation, ways to address and redress (including good practices) and its occurrences, among other issues.

Registration of interest is to be made by 31st January 2011, following which a proposal (maximum 3 pages) is to be submitted to the selection committee by the 18th February 2011. Selection of the proposals will be carried out by a selection committee made up of persons working in the field of equality. Three Papers will be selected by 28th February 2011. The full Paper should be handed in by 31st May 2011.

The authors will be hosted in Malta for the Symposium to be held in June 2011. The full Papers will be presented at the Symposium.

Enquiries and/or submissions can be sent to equality@gov.mt.

For further information:
Web: www.equality.gov.mt; Tel: 2590 3850

- MALTI -

STQARRIJA GĦALL-MEDIA:

NCPE tniedi Sejħa għal Kitbiet Akkademiċi għal Simpożju fuq id-
Diskriminazzjoni Multipla

Il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza (NCPE) qed tniedi Sejħa għal Kitbiet Akkademiċi biex ikunu ppreżentati waqt simpożju fuq id-Diskriminazzjoni Multipla. Dan is-simpożju, li se jsir f’Ġunju li ġej, hu miftuħ għall-professjonisti u l-akkademiċi kollha li jaħdmu fil-qasam tal-ugwaljanza. Din l-attività hi parti minn proġett bl-isem ta’ VS/2010/0569 – Think Equal, li hu parzjalment iffinanzjat mill-Programm PROGRESS 2007-2013.

Miżuri biex jindirizzaw u jirrimedjaw sitwazzjonijiet ta’ diskriminazzjoni multipla mhux bilfors żviluppaw b’tali mod li jipprovdu protezzjoni adekwata u effettiva għall-vittmi. Is-Simpożju fuq id-Diskriminazzjoni Multipla għandu l-għan li jipprovdi forum għal dibattitu li matulu l-parteċipanti jkunu indirizzati minn professjoni u akkademiċi f’dan il-qasam bl-iskop li jitħeġġeġ l-iżvilupp tal-ħsieb f’dan ir-rigward. Hu mistenni li din l-attività tlaqqa’ parteċipanti minn pajjiżi differenti li huma f’kuntatt ma’ oħrajn li jaħdmu u jipprattikaw fil-qasam tal-ugwaljanza u għalhekk ikunu qed jissaħħu n-networks li hemm f’dan il-qasam.

Professjonisti u akkademiċi interessati li jippreżentaw Kitbiet Akkademiċi għal dan is-Simpożju jistgħu jagħżlu minn diversi suġġetti li għandhom x’jaqsmu mad-diskriminazzjoni multipla, fosthom it-tifsira tagħha, l-identifikazzjoni jew il-manifestazzjoni ta’ din it-tip ta’ diskriminazzjoni, modi ta’ kif tista’ tiġi inidirzzatha u rimedjatha (inkluż prattiċi tajbin) u l-okkorrenza tagħha.

Ir-reġistrazzjoni għall-interess biex jiġu ppreżentati Kitbiet Akkademiċi f’dan is-Simpożju għandhom isiru sal-31 ta’ Jannar 2011, u wara trid tiġi sottomessa proposta (massimu ta’ tliet paġni) sat-18 ta’ Frar 2011 lill-kumitat tal-għażla. L-għażla ta’ dawn il-proposti se ssir minn persuni li jaħdmu fil-qasam tal-ugwaljanza. Tliet Kitbiet Akkademiċi se jintgħażlu sat-28 ta’ Frar 2011. Il-Kitba Akkademika kollha għandha titbagħat sal-31 ta’ Mejju 2011.

L-awturi minn pajjiżi oħra se jkunu qed joqogħdu Malta għal tul is-Simpożju li se jsir f’Ġunju li ġej. Il-Kitbiet Akkademiċi jkunu ppreżentati f’dan is-Simpożju.

Mistoqsijiet jew sottomissjonijiet jistgħu jintbagħtu fuq equality@gov.mt

Għal aktar tagħrif:
Web: www.equality.gov.mt; Tel: 2590 3850

No comments:

Post a Comment