Tuesday, 12 April 2011

Parlament: Mistoqsija lill-Ministru tas-Saħħa [Gender Re-Alignment Surgery]

http://www.pq.gov.mt/PQWeb.nsf/10491c99ee75af51c12568730034d5ee/c1256e7b003e1c2dc1257868004aeb7e

LeġislaturaXIKategorijaORAL
Mistoqsija Numru:24932Data:29/03/2011
Seduta:334 - 04/04/2011 06:00 PM
Seduta Interim:
Titlu:Gender reallignment surgery

L-Onorevoli OWEN BONNICI
staqsa lill-Onorevoli JOSEPH CASSAR (Ministru tas-Saħħa, l-Anzjani u l-Kura fil-Komunità):


Jista' l-Ministru jgħid jekk Malta għandniex faċilitajiet pubbliċi jew privati biex isir gender reallignment surgery? Jekk iva, jista' jagħti d-dettalji fejn dan jista' jsir? Jekk le, jaħsibx li għandu jingħata dan is-servizz fejn il-gvern għallinqas joħroġ imqar frazzjon mill-ispiża, tenut kont anke li ċertu surgeries ta' dan it-tip qed isiru minn Maltin fis-Serbja li hu pajjiż għal kollox estranju minn tagħna inkluż fil-lingwa?

Tweġiba:

    Infurmat li fis-settur pubbliku ma jeżistux faċilitajiet biex issir gender realignment surgery. Sallum ma hemmx pjanijiet biex jiġi ntrodott dan is-servizz.

No comments:

Post a Comment