Monday, 14 March 2011

The Communist Party of Malta does not agree with a Referendum on Civil Right’s Issues [English / Malti]

Press Release, 14th March 2011

Victor Degiovanni, Segretarju, Partit Komunista Malti, (Mob:7973 0549)
14/8, Vincenti Bldgs, Strait str, Valletta. VLT1432

The Communist Party of Malta does not comply with the position being taken by the Maltese political class and the Yes-Movement to accept that the issue of divorce be settled by a referendum.

“The proposal for a referendum on this sensitive issue dealing with divorce which is a civil right, is condemnable, as it gives right to the majority to impose their believes on minorities.

The campaign to legislate for a referendum is undermining the real concept of ​​the state, to protect all minorities in society. Minorities should all be treated equally as others”.

“To shift, the introduction of such a civil right, in the electorate hands, is nothing more than the abdication of the State to legislate for minority rights. The political class should not shy away from such issues because of the fear of losing votes. This is only a betrayal by the political class against minorities”.

“It is regrettable that people with opposing interests and others without interest are being given the chance to cast their vote to block such civil right. TheCommunist Party has misgieving about what will happen in the case of other civil rights issues, such as LGBT rights. Are we going to give these decisions to the electorate?”.

The Communist Party of Malta believes that with a referendum on this issue we have given the power to conservative and reactionary forces, including Church institutions to exert their ideological influences on the Maltese political class and the electorate. We are repeating history. We have put the clock back to 1962.

The Communist Party of Malta is against the referendum and will not be an accomplice to deny the right to divorce.

--------------

Stqarrija Stampa: Il-Partit Komunista Malti ma jaqbilx ma Referendum dwar Kwistjonijiet ta’ Drittijiet Ċivili.

Il-Partit Komunista Malti ma jikkonformax mal-pożizzjoni li qed tittieħed mill-klassi politika Maltija u l-Moviment - Iva li jaċċetta li l-kwistjoni ta’ divorzju tiġi solvuta permezz ta’ referendum.

“Hija kkundannabli l-proposta għal referendum dwar din il-kwistjoni daqshekk sensittiva, li tittratta divorzju, li hu dritt ċivili. Il-maġġoranza ma’ għandhomx dritt timponu t-twemmin tagħha fuq il-minoranza. Il-kampanja favur il-leġiżlazzjoni dwar referendum qed idgħajjef il-kunċett reali ta’ dritt tal-Istat li jipproteġi l-minoranzi fis-soċjetà. Minoranzi kollha għandhom ikunu ttrattati ugwali bħal oħrajn”.

"It-trasferiment, ta’ l-introduzzjoni ta’ tali dritt ċivili f’idejn l-elettorat, mhuwa xejn aktar minn abdikazzjoni ta’ l-Istat li jilleġiżla favur drittijiet tal-minoranzi. Il-klassi politika m'għandhiex tibża minn kwistjonijiet bħal dawn minħabba l-biża’ li jintilfu l-voti. Dan huwa tradiment kontra l-minoranzi."

“Huwa ta’ dispjaċir li nies b’interessi opposti u oħrajn mingħajr interessi qed jingħataw l-opportunità li jitfgħu l-vot tagħhom sabiex jimblokkaw id-dritt tad-Divorzju. Il-Partit Komunista Malti jitħasseb dwar dak li jista’ jiġri fil-każ ta’ kwistjonijiet oħra ta’ drittijiet ċivili ta’ minoranzi bħal drittijiet ta’ LGBT. Aħna ser nagħtu dawn id-deċiżjonijiet sensittivi f’idejn l-elettorat?”.

Il-Partit Komunista Malti jemmen li bir-referendum fuq din il-kwistjoni tagħti poter lill-forzi konservattivi u reazzjonarji, inkluż l-Istituzzjonijiet tal-Knisja biex jeżerċitaw l-influwenzi ideoloġiċi tagħhom fuq il-klassi politika Maltija u l-elettorat. Jidher li sejrin nerggħu nirrepetu l-istorja. Qegħdin npoġġu l-arloġġ lura għall-1962.

Il-Partit Komunista Malti huwa kontra r-referendum u mhux se jkun kompliċi biex iċaħħad id-dritt għad-divorzju.

No comments:

Post a Comment