Sunday, 1 July 2012

Żminijietna supports the Gay Pride 2012.

Press Release: Żminijietna – Voice of the Left, P.O Box 35 Sliema. SLM1000,  
Mary Anne Zammit,  Assistant PRO
zminijietna@yahoo.com; www.zminijietna.org
Thursday 28th June 2012

Żminijietna states that “while the Maltese Government is adhering to the vote taken in Strasbourg in November 2010 with regards recognizing civil marriages and civil union of foreign gay couples, is discriminating against Maltese gay couples, as it does not allow civil marriages/union between gay couples in Malta”.

“The vote that was taken in the European Parliament in Strasbourg was a vote for equality, where everyone should retain their existing rights when travelling in the EU, but this is not so for Maltese gay couples”, continued Żminijietna.

Żminijietna appeals to the Maltese Parliament to legislate in favour of civil marriages or civil union for gay couple.

---

Żminijietna qalet li “filwaqt li l-Gvern Malti qed ikollu jadherixxi mall-vot meħud fi Strasburg ta’ Novembru 2010, f’dak li jirrigwardja r-rikonoxximent ta’ żwiġijiet ċivili u unjoni ċivili ta’ koppji omosesswali, qed jiddiskrimina kontra koppji omosesswali Maltin, għalfatt li l-gvern ma jħalliex żwieġijiet ċivili/unjoni ta’ koppji omosesswali f’Malta”.

 “Il-vot meħud fil-Parlament Ewropew ġewwa Strasburg kien vot favur l-ugwaljanza, fejn kullħadd għandu jżomm id-drittijiet eżistendi waqt li jkun qed jivjaġġa minn pajjiż għal ieħor fl-Unjoni Ewropea, imma dana mhux l-istess għall-koppji omosesswali Maltin”, saħqet Żminijietna.

Żminijietna tappella l-Parlament Malti biex jilleġisla favur żwiġijiet ċivili jew unjoni ċivili għal persuni omosesswali.

No comments:

Post a Comment